REKONSTRUKCE
HISTORICKÝCH OBJEKTŮ

a nemovitostí

Opravy historických objektů a budov

S prováděním oprav a pracemi kolem rekonstrukce historických objektů a budov máme mnohaleté zkušenosti a spoustu úspěšně zrealizovaných zakázek na kontě. Jsme si vědomi toho, že práce tohoto typu musejí být naprosto precizní a v souladu s povahou celé stavby a jejího okolí. 

Rekonstrukce historických objektů si žádá úzkou spolupráci s památkáři a restaurátory, se kterými jednotlivé kroky pečlivě konzultujeme. Vždy dbáme na původní postupy prací, aby bylo zajištěno zachování starých krás budovy.

Zajistíme počáteční studii, stanovisko památkářů, kompletní projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení, odborný dohled Národního památkového ústavu i restaurátorské služby. Díky tomu jsme schopni budovám vdechnout nový život, ale zachovat na nich vše, co by mělo být zachováno.

Co zahrnují naše služby?

bytových a občanských staveb

všech typů
budov

historických
objektů

omítky a
injektáže