Zateplování fasád

Zateplování budov je odborná činnost, která se za posledních cca 10 let dočkala velkého nárůstu jak v kvantitě, tak v kvalitě. Zateplování kontaktními systémy, jako optimální variantou, má na objekty příznivé účinky. Vytváří například lepší tepelnou pohodu v objektu, snižuje působení povětrnostních vlivů na nosnou stavební konstrukci, prodlužuje životnost a v neposlední řadě zlepšuje vzhled budovy.

Dům poskytuje komfort tehdy, když je dobře postavený. Tepelná pohoda v interiéru znamená zákonitě spokojeného obyvatele domu či bytu. Ať už je to v zimě, když venku mrzne, nebo v létě, když jsou nesnesitelná vedra. Co ovšem dělat v případě, když se v minulosti tento problém neřešil? Nezbývá nic jiného než dům zateplit. Díky zateplení domu se navíc sníží náklad na elektřinu, plyn či teplo.

Zateplování budov je nutností a ne luxusem

Celkový přínos z případných investic je možné shrnout do několika bodů:

 • Úspory za vytápění činí 20% - 40% současných nákladů
 • Zvýšení tržní hodnoty bytu
 • Při komplexní renovaci - úspory více než 10% nákladů ve srovnání s postupným prováděním jednotlivých regeneračních kroků
 • Zlepšení kvality bydlení (mikroklima, snížení hlučnosti, moderní a estetické prostředí)
 • Prodloužení životnosti objektu
 • Opravený dům je vnímán obyvateli i okolím vždy příznivě, jako „nová adresa"

Pokud chceme jít s dobou a šetřit, neměli bychom opomenout zateplení obvodového pláště. Obvodová stěna musí chránit vnitřní prostory budovy proti povětrnostním vlivům: proti nízké, ale i vysoké teplotě, tedy jednoduše proti všemu, co by mohlo narušit vnitřní tepelnou pohodu. Únik tepla obvodovým pláštěm tvoří až jednu třetinu celkových tepelných ztrát budovy.

Účinně je možné zateplit jen z exteriéru. Pokud upevňujeme izolaci přímo na vnější povrch konstrukce a i po zateplení jsou všechny vrstvy v těsném spojení, jedná se o kontaktní zateplení. Zateplení, při kterém je povrchová vrstva oddělena od tepelné izolace vzduchovou vrstvou, se nazývá odvětrané.

Kontaktní zateplovací systém je nejrozšířenějším a v určitých podmínkách i nejlevnějším zateplovacím systémem. Výhody tohoto zateplení spočívají v jeho jednoduchosti a účinnosti. Tato metoda poskytuje neomezenou barevnost a lze ji snadno opravit. Na druhou stranu však toto zateplení není vhodné do vlhkých provozů.

Odvětraný zateplovací systém, nazývaný též montovaný, spočívá v uplatnění suchých procesů. Vrstvy z interiérové strany směrem k exteriérové jsou v tomto pořadí: původní obvodová stěna, tepelně izolační vrstva, kotvící a nosná konstrukce, odvětraná vzduchová vrstva, obklad. Odvětrávaný zateplovací systém je nejbezpečnější z hlediska kondenzace vodní páry a je vhodný i do vlhkých provozů. Výhodou je možnost vykonávat montáž v každém ročním období.

Jaký zateplovací systém zvolit

Jako u všeho, i u zateplovacích systémů platí, že levné dokáže být nakonec velice drahé. Proto bychom se neměli ptát pouze na cenu zateplovacího systému. Pokud jde o rozhodnutí zda polystyren či minerální vlnu, záleží většinou spíše na názoru investora. Na většinu domů lze polystyren použít; minerální vlna je na druhé straně prodyšnější materiál.

Na závěr otázka - Proč zateplovat? Tepelná pohoda v místnostech nezávisí pouze na teplotě vzduchu v místnosti, ale i na povrchových teplotách jednotlivých konstrukcí, zvláště obvodových stěn. Zateplením obvodových stěn zvýšíme tuto povrchovou teplotu a tím výrazně zlepšíme i tepelnou pohodu v místnosti. Jinými slovy řečeno:  zateplením a výměnou oken výrazně snížíme přehřátí místností v letním období a v zimě místnosti vytopíme s daleko menšími nároky na energii. Úspora na vytápění se pohybuje okolo 20 - 40% v závislosti na daném objektu.

Cílem rekonstrukcí je vytvořit útulné místnosti se zdravým prostředím a dobrou tepelnou pohodu. Předpokladem jsou dostatečně izolované obvodové zdi.

Problém tepelné pohody v interiéru je aktuální téměř po celý rok a pokud chcete udělat něco s náklady na vytápění, je nejvyšší čas!

Používané druhy fasádního tepelného izolantu

 • Stabilizovaný polystyren EPS 70 F,  λᴅ 0,039 W/m.K
  Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 70F, určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS.
  Jeho výhoda spočívá ve vyšším tepelném odporu, nižší pořizovací ceně a snadné montáži. Použití polystyrenových desek jako izolantu má však z důvodů požární ochrany omezené použití, a to do výšky max. 22,5 m.
 • Izolační desky grafitového polystyrenu se zvýšeným izolačním účinkem
  Grafitový (šedý) EPS λᴅ 0,032 W/m.K,představuje novou generaci stavebně izolačního materiálu, určeného pro kontaktní zateplovací systémy ETICS s vysokým izolačním účinkem. Výrazně lepších izolačních vlastností je dosaženo přídavkem absorbéru infračerveného záření (např. grafitových částic) do základní matrice pěnového polystyrenu. Dochází tím k odrazu tepelného záření zpět ke zdroji a další výrazné úspoře energie. Při aplikaci desek je třeba dodržet technologický postup konkrétního systému, včetně např. stínění za slunečného počasí, použití lepidel příslušné kvality apod.
 • Minerální vlna, λD=0,036 Wm-1K
  Fasádní desky s podélným vláknem jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny. Na desky se nanáší další vrstvy systému: tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr. Tloušťky 30 mm, 40 mm a 50 mm jsou určené pro izolaci ostění. Materiál má sice vyšší nároky na přesnost zpracování a vyšší pořizovací náklady, ale z požárního hlediska nemá žádná omezení. Má lepší prodyšnost a zvukově izolační schopnost.
 • TWINNER, λD = 0,034 Wm-1K
  Sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace se zvýšeným izolačním účinkem a krycí deskou z MW 30 mm. Spojení je provedeno průmyslovým slepením pomocí PUR lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách 100 - 300 mm (Součinitel λD = 0,034 Wm-1K-1 do tloušťky 200 mm, nad 200 mm      λD = 0,033 Wm-1K-1). Izolační desky TWINNER jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Izolační část EPS je v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.
 • Kooltherm, Resol, λᴅ 0,020 W/m.
  K Moderní izolace z fenolické pěny izoluje dvakrát lépe, takže stačí poloviční vrstva a fasády domů si tak mohou zachovat svůj původní vzhled. Tenčí stěny samozřejmě znamenají i více světla v interiéru, příjemný je širší výhled z okna a na balkonech a terasách vám zbyde více užitného prostoru. Kooltherm je navíc z nehořlavého a netoxického materiálu. Desky jsou vyrobeny z tvrdé pěny Resol a jsou vhodné k izolaci střech, podlah, dutinových konstrukcí a fasád. Odolnosti proti požáru Eurotřída Bs1d0.
 • Prodyšný polystyren Baumit Open Reflectbaumit open reflect
  Řešení pro objekty, kde nelze použít minerální vatu -  prodyšný polystyren Baumit Open Reflect. Tyto šedé, difuzně otevřené fasádní desky na polystyrenové bázi s vylepšenými tepelně izolačními vlastnostmi a bílou povrchovou úpravou jsou výbornou volbou pro všechny, kteří od zateplení fasády čekají rychlou návratnost investice a dlouhou životnost. Prodyšný polystyren Baumit Open Reflect má cca. o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti než klasický bílýparopropustný polystyren Baumit Open therm. Zateplení fasády polystyrenem Baumit Open reflect se vyplatí všude tam, kde je zapotřebí dosáhnout maximálních tepelně izolačních vlastností, při zachování rozumné tloušťky izolace.
 • Extrudovaný polystyren - λD=0,034 Wm-1K-  Má stejné požárně technické omezení jako polystyren pěnový a o něco vyšší pořizovací náklady, ale má velmi nízkou nasákavost (0,2 obj. %), a proto se používá zejména na izolaci konstrukcí pod terénem a na sokly.
  fasady

Mezi hlavní chyby při zateplování budov patří špatná volba druhu, popř. tloušťky izolantu a nedodržování technologických postupů daných výrobcem. Návrh tepelné izolace musí být vždy dle konkrétních staveništních podmínek.

 

fasady 2

 

REVITALIZACE A LEGISLATIVA V PRAXI