Rekonstrukce střešních plášťů

Naše společnost nabízí kompletní rekonstrukci druhů střešních plášťů, které se vyskytují v rámci bytového fondu na našem území.
Nabízíme Vám vysokou kvalitu provedení, kterou mimo jiné přinášejí nejnovější materiály a technické postupy, dostupné na evropském trhu.

Ploché střechy

Pojmem plochá střecha se z hlediska sklonu střešních rovin označuje střecha o sklonu od 0° do 5° včetně.

Typy krytin:

  • mechanicky kotvené i plošně lepené fóliové systémy
  • asfaltové modifikované pásy
  • hydroizolační nátěry a stěrky

Důvody k provedení opravy střechy mohou být různé, např. zanedbaná údržba nebo požadavek na zvýšení uživatelských parametrů. Přínosem je pak především úspora nákladů na vytápění, snížení možnosti zatékání do bytu či vyšší užitná hodnota budov.

4

Ploché střechy musí odolávat mnoha vlivům, a proto klademe při jejich rekonstrukcích velký důraz na výběr vhodných materiálů a technologii zpracování. V praxi předchází konečnému návrhu řešení zakázky prohlídka a zaměření střechy. Ta je pak posuzována zcela individuálně s ohledem na svůj stávající stav, umístění a skladbu střešního pláště.

Střechy zateplujeme včetně potřebného zvýšení atiky, osazení prvků instalací vyvedených nad střechu – vzduchotechniky, zakončení kanalizačních svodů apod. Zateplení provádíme na základě návrhu projektanta, nebo zajistíme projekční práce včetně výpočtů pro navržení nové skladby zateplení ploché střechy. 

V systému skladeb používáme převážně zateplovací vrstvu ze stabilizovaného polystyrénu a minerální vaty, které vykazují následující vlastnosti:

  • výborná tepelná izolace
  • teplotní stabilita (v létě se neprohřívá, v zimě nepromrzá)
  • vysoká pevnost
  • odolnost proti stárnutí
  • cenová výhodnost

Přesná skladba je navržená až po podrobném prozkoumaní stávajících skladeb a ve spolupráci s projektantem.

strechy

Detail PVC folie

9


Šikmé střechy

Pojmem šikmá střecha se rozumí střecha se sklonem vnějšího povrchu (měřeného od vodorovné roviny) v intervalu 45° < alfa <= 45° a strmá střecha se sklonem vnějšího povrchu v rozmezí 45° < alfa < 90° (ČSN 73 1901/1998 Navrhování střech - základní ustanovení).

Provádíme kompletní práce spojené s návrhem a provedením rekonstrukce či výměny střešního pláště včetně tesařských konstrukcí.

sikme strechy