Rekonstrukce historických objektů

Nabízíme Vám své služby v oblasti rekonstrukcí historických objektů a kulturních památek.

Máme zkušenosti s kompletními pracemi na obnově fasád a to i v případech, kdy dochází k uvolnění omítek až na zdivo – odebrání vzorků materiálu, vytvoření šablon, provedení jádrových a štukových vrstev. Realizujeme také obnovu kamenných prvků. Součástí prací je i zajištění statických poruch konstrukcí  - montáž helikálních výztuží, sanace vlhkého zdiva a odvodnění základové spáry.