PŘÍPRAVA STAVEB

Nabízíme Vám bezplatné konzultace k zamýšlenému rozsahu prací s ohledem na maximální využití finančních prostředků a získání dotačních titulů.

V přípravné fázi provedeme i stavebně technické posouzení konstrukcí a předložíme návrh rozsahu prací s ohledem na efektivní čerpání dotačních titulů a využití investic. Připravíme kompletní legislativní část stavby pro její provedení, uvedení do provozu a zajištění dotačních titulů.

POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY

  • Začínáme kontrolou a kompletací zadání. Cena je stanovena tak přesně jak přesné je zadání.
  • Nabídky předkládáme tak, aby pro zákazníka byly průhledné. Ve stavebnictví není lehké porovnat konkurenční nabídky, proto doporučujeme přizvat odborníka.
  • Před případným podpisem smlouvy o dílo opakovaně kontrolujeme věcnost, úplnost a správnost připravované stavby. 
  • Námi realizované stavby mají vždy stálé vedení a každodenní dohled na kvalitu budovaného díla. Stavby plánujeme a řadíme do výrobního plánu společnosti. 
  • Cílem je kvalitní, produktivní výstavba s minimem okolních nákladů.